Maszyny do kruszenia

Transport kruszywa

Przed wejściem do kruszarni konieczne jest przygotowanie materiałów do redukcji. Proces ten obejmuje sortowanie materiału według rozmiaru, klasyfikację materiału pod kątem kształtu i składu oraz podawanie go do systemu przenośników. System przenośników przetransportuje materiał do pomieszczenia przesiewania, gdzie zostanie on sklasyfikowany według rozmiaru.

Następnym krokiem jest podawanie każdej cząstki pokruszonego kamienia przez szereg przesiewaczy za pomocą podajnika ślimakowego z coraz większymi otworami przesiewaczy, gdy przechodzą one przez coraz mniejszy obszar. Sita poruszają się pionowo i poziomo przez różne punkty, aby zapewnić odsiewanie wszystkich cząstek przed wejściem do maszyny.

Potrzebujesz wywóz gruzu Poznań – zapraszamy !